Lollos Nyhetsblogg

Ett komplement till Lollos Nyhetsbrev. Rörigare, men kanske roligare?

lördag, maj 24, 2008

Praktisk blogg

Analysen indikerar att http://lollonews.blogspot.com är skriven av en: PRfekt Type - Praktikern (ST)“Koll på läget!”

Praktikern (The Practical) föredrar att förlita sig på sina sinnen, det man kan se, höra och ta på. När de ska fatta beslut om något blir fakta särskilt viktiga eftersom de kan räknas, vägas, mätas och undersökas - vilket är deras bäst utvecklade sätt att fatta beslut. Den logiska analysen kommer naturligt i första hand, medan hur viktig frågan är för dem själva eller andra kommer först i andra hand.

De förlitar sig på sin förmåga att resonera vilket brukar ge dem en framtoning som jordnära och praktiska. De brukar trivas bäst i arbeten där denna förmåga tillsammans med otvetdiga fakta kommer till sin rätt - gärna arbete med ekonomi och bokföring, juridik, kirurgi eller att hantera maskiner och material i praktisk produktion.

Det som framförallt driver Praktiker är konkreta upplevelser. Det kan vara både känslan av att utföra något väl, njuta av sinnesupplevelser (sol, vatten, mat etc) eller den konkreta upplevelsen av trygga och stabila framtidsutsikter (pengar, tillgångar och att förstå vad som förväntas av en för att åstadkomma det). De kan därför ofta framstå som "enkla" på gott och ont. Vill du få en Praktikers uppmärksamhet - pröva "hmm... vet du hur det här fungerar?...".

Man kan ofta känna igen Praktiker på att de ofta använder precisa och konkreta ord (abstrakta ord betraktas som "flummiga"). De är även mycket bra på att notera och förmedla detaljer och att ordna dem strukturerat, dvs att göra steg-för-steg anvisningar och prydliga uppställningar.

Vilken typ är du?